Susie Q (From Susie's Hope) (2015)

 • 1

  Susie Q (From Susie's Hope)

  Oh, Suzie Q
  Oh, Suzie Q
  Oh, Suzie Q
  Baby, I love you, Suzie Q

  I like the way you walk
  I like the way you talk
  I like the way you walk
  I like the way you talk, Suzie Q

  Oh, say that you'll be true
  Oh, say that you'll be true
  Oh, say that you'll be true
  And never leave me blue, Suzie Q

  Oh, say that you'll be mine
  Oh, say that you'll be mine
  Oh, say that you'll be mine
  Baby, all the time, Suzie Q

  Oh, Suzie Q
  Oh, Suzie Q
  Oh, Suzie Q
  Baby, I love you, Suzie Q

  I like the way you walk
  I like the way you talk
  I like the way you walk
  I like the way you talk, Suzie Q

  Oh, Suzie Q
  Oh, Suzie Q
  Oh, Suzie Q
  Baby, I love you, Suzie Q